پیکاپ دوکابین فوتون

مشخصات پیکاپ فوتون تونلند نیوفیس

پیکاپ فوتون تونلند نیوفیس

پیکاپ فوتون تونلند نیوفیس پیکاپ فوتون تونلند نیوفیس، سه پیشرانه مختلف را در اختیار خریدارانش گذاشته است یکی موتور 2.0 لیتری توربوست که هم نسخه بنزینی و هم نسخه دیزلی…